Regulament

Regulament concurs


Organizatori
Sănătatea Media Group – companie de comunicare şi relaţii publice specializată pe domeniul sănătăţii.

Gala Sănătăţii este marcă înregistrată a Sănătatea Media Group. Intreaga organizare a evenimentului, precum şi managementul brandului „Gala Sănătăţii”, sunt realizate de echipa Sănătatea Media Group.

Perioada de desfăşurare
Concursul se desfăşoară în perioada 30 octombrie – 3 decembrie 2009 şi se încheie cu evenimentul de premiere, Gala Sănătăţii 2009, care va avea loc pe data de 3 decembrie 2009.

Participanţi
Se pot înscrie în competiţie:
1. persoane fizice – medici, personalităţi medicale, prosefori, echipe de medici sau echipe manageriale, cercetători în medicină, jurnalişti pe sănătate, lideri ai unor instituţii publice şi companii private
2. instituţii, asociaţii medicale, societăţi de pacienţi, ONG-uri, companii care desfăşoară activităţi în sectorul medical sau care sunt preocupate de promovarea unui comportament responsabil faţă de sănătate şi faţă de mediu,
3. proiecte, campanii, evenimente care s-au derulat pe parcursul anului 2009, în domeniul sănătăţii,
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate mai jos.

Eligibilitatea aplicaţiilor
Pentru toate categoriile sunt eligibile aplicaţiile care descriu activităţi/proiecte/evenimente etc. iniţiate în anul 2009, cu rezultate cuantificabile, care corespund criteriilor de nominalizare. Nu sunt eligibile aplicaţiile depuse de persoane sau organizaţii care au fost implicate în scandaluri publice şi care au încălcat legea statului român.

Criterii de nominalizare

1. Premiul pentru leadership medical

– Public

– Privat

Se punctează:
• implementarea unor programe de management de natură să schimbe organizarea şi funcţionarea, la parametri optimi, a instituţiei medicale
• impactul programelor de management asupra modului de organizare şi funcţionare a instituţiei medicale conduse
• capacitatea liderului de a conduce şi capacita echipa cu care lucrează
• implemantarea unor programe de sănătate menite a îmbunătăţii calitatea serviciilor oferite în unitatea medicală
• consecinţele programelor de sănătate implementate, asupra gradului de satisfacţie a pacientului

2. Premiul pentru inovaţie în medicină

Se punctează:
• introducerea şi practicarea cu succes a unei proceduri sau metode de diagnostic şi tratament revoluţionare
• impactul procedurilor sau metodelor introduse, asupra condiţiei pacientului
• contribuţia programelor/ procedurilor introduse la dezvoltarea medicinei româneşti

3. Premiul pentru cea mai dinamică societate medicală
Se punctează:
• rezultatele obţinute în activitatea ştiinţifică şi academică de membrii societăţii
• Implicarea în programe de prevenţie şi tratament
• iniţiativă în responsabilizarea tuturor membrilor societăţii faţă de îmbunătăţirea sistemului medical românesc
• participarea la proiecte internaţionale

4. Premiul pentru cea mai implicată asociaţie de pacienţi
Se punctează:
• numărul proiectelor de proiectelor de informare, asistenţă şi sprijinire a pacienţilor, derulate în 2009
• impactul proiectelor derulate
• iniţiativa, implicarea şi devotamentul manifestate faţă de membrii asociţiei
• număr de voluntari medicali sau non-medicali implicaţi în acţiunile asociaţiei
• participarea la proiecte internaţionale

5. Premiul pentru programe business dedicate sănătăţii
• Investiţie privată
• Investiţie de stat
Se punctează:
• investiţia în centre de diagnostic şi tratament, pentru crearea sau dezvoltarea acestora
• investiţia în aparatură medicală performantă, care să optimizeze stabilirea unui diagnostic şi să revoluţioneze modul de tratare/îngrijire a bolnavilor
• contribuţia financiară în programul derulat
• impactul programului implementat asupra dezvoltării medicinei româneşti

6. Premiul pentru cea mai bună campanie de informare publică în domeniul sănătăţii
Se punctează:
• necesitatea şi oportunitatea campaniei
• aria de acoperire a campaniei – geografică şi ca număr de persoane cărora li se adresează
• relevanţa proiectului pentru publicul căruia i se adresează
• comunicarea pe proiect (mediatizarea, comunicarea prin evenimente şi alte mijloace directe)

7. Premiul pentru cea mai bună campanie de responsabilitate socială
Se punctează:
• necesitatea şi oportunitatea campaniei
• aria de acoperire a campaniei – geografică şi ca număr de persoane cărora li se adresează
• comunicarea către public: mediatizarea şi promovarea acestui program (prin comunicarea tip eveniment, afiş etc.)
• contribuţia financiară la dezvoltarea programului
• rezultatele obţunite pentru informarea şi educarea publicului în probleme de sănătate
• impactul campaniei în ceea ce priveşte îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţii

8. Premiul pentru cea mai bună campanie iniţiată de o companie farma
• necesitatea şi oportunitatea campaniei
• aria de acoperire a campaniei – geografică şi ca număr de persoane cărora li se adresează
• relevanţa proiectului pentru publicul căruia i se adresează
• comunicarea pe proiect (mediatizarea, comunicarea prin evenimente şi alte mijloace directe)

9. Premiul pentru cel mai bun jurnalist pe sănătate
• Presa scrisă
• Presa audio-vizuală
Se punctează:
• preocuparea pentru informarea publicului privind importanţa prevenţiei, a depistării precoce şi a tratării oricărei boli
• abordarea şi tratarea unor subiecte, de maximă actualitate şi importanţă, din domeniul sănătăţii
• profesionalismul, dedicarea şi corectitudinea în actul jurnalistic
• respectarea deontologiei profesiei şi a scopului de informare exactă şi imparţială

10. Premiul pentru activitate didactică universitară
Se punctează:
• rezultatele obţinute în activitatea didactică: proiecte coordonate, număr (generaţii) de studenţi pregătiţi (-e), lucrări publicate în beneficul studenţilor, etc.
• contribuţia la dezvoltarea unităţii de învăţământ în cadrul căreia activează
• devotamentul în transmiterea profesiei de medic
• cultivarea valorilor deontologice viitorilor medici

11. Premiul pentru cea mai activă asociaţie a studenţilor la medicină
Se punctează:
• dezvoltarea de proiecte ştiinţifice şi de comunicare
• implicarea în acţiuni menite să aducă o contribuţie la dezvoltarea sistemului medical românesc.
• originalitatea conceptelor care au stat la baza proiectelor şi a manierei de implementare a acestora
• numărul de studenţi implicaţi în proiectele derulate

Drepturi şi obligaţii
Participanţii au următoarele drepturi:
• să înscrie în competiţie unul sau mai multe proiecte, organizaţii sau persoane, fără a li se percepe niciun fel de taxe;
• să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiţia „Gala Sănătăţii”, precum şi posibilele distincţii obţinute.
• să voteze orice proiect/ organizaţie/ persoană înscrise în concurs
Participanţii au următoarele obligaţii:
• să respecte Regulamentul competiţiei şi deciziile juriului;
• să pună la dispoziţia organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze sau să ilustreze informaţiile din formularul de înscriere privind proiectele înscrise în competiţie;
• să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor materiale de prezentare necesare pentru derularea proiectului (ex: materiale audio-video, prezentări Power Point, etc.);

Etapele concursului
Concursul se desfăşoară în perioada 30 octombrie – 3 decembrie 2009, exclusiv pe www.galasanatatii.ro. Concursul presupune trei etape, după cum urmează:
Etapa 1. Înscrierea proiectelor/ personalităţilor din domeniul sănătăţii în concurs: 30 octombrie – 25 noiembrie 2009
Etapa 2. Sesiunea de vot public: 26 noiembrie – 1 decembrie 2009
Etapa 3. Anunţarea câştigătorilor : 3 decembrie.

Înscrierea în concurs
Înscrierile în concurs se pot face începând cu data de 30 octombrie 2009. Înscrierea în concurs se poate face:
• prin autopropunere,
• de către un reprezentant al companiei/instituţiei care a derulat proiectul propus sau în cadrul căreia activează persoana nominalizată
• de către oricare altă persoană care poate proba toate informaţiile prezente în formular
• de către organizator.
Înscrierea la concurs de face prin completarea formularului de înscriere disponibil în pagina „Înscrie-te”. Este obligatorie completarea tututor câmpurilor din formular. Vor fi făcute publice doar numele proiectului/persoanei nominalizate, textul argumentativ şi descrierea proiectului. Odată cu acest formular de înscriere, trebuie să se posteze şi o descriere a proiectului propus sau un text argumentativ care să expună realizările care justifică nominalizarea. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a solicita revizuirea informaţiilor din formularele de înscriere ce conţin greseli sau informaţii incomplete. Organizatorii vor acorda asistenţă participanţilor pe întreaga perioadă de înscriere. La solicitarea organizatorilor, participanţii trebuie să poată prezenta documente oficiale sau alte dovezi care să demonstreze informaţiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constată neconcordanţe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informaţii importante din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii acestuia şi a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincţiilor primite. Acceptarea unui proiect în competiţie, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de echipa de organizare a Galei Sănătăţii, prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înscriere. Perioada de înscrieri se finalizează pe data de 22 noiembrie 2009, ora 24.00.

Sesiunea de votare
În perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2009 toţi vizitatorii site-ului www.galasanatatii.ro pot vota proiectul, organizaţia/compania/instituţia sau personalitatea pe care îl/o susţin. Sistemul de votare presupune acordarea unui punctaj de la 1 la 10, 1 reprezentând notă minimă, iar 10 notă maximă care poate fi obţinută. Votarea se face dând un click pe iconul cu punctajul acordat. Este permis un singur vot pe zi de la aceeaşi adresă IP. Perioada de votare se finalizează pe data de 1 decembrie 2009, ora 24.00.

Sesiunea de jurizare
Membrii juriului vor acorda câte o nota de la 1 la 10 pentru fiecare proiect sau candidat înscris la Gala Sănătăţii.

Punctajul final
Punctajul final va fi stabilit după un algoritm care ia în calcul punctajul acordat de public şi punctajul acordat de juriu, în raport de 25%:75%.

Desemnarea câştigătorilor Galei
În funcţie de punctajul final obţinut de fiecare proiect sau candidat, anunţarea câştigătorilor pentru fiecare categorie în parte se va realiza în cadrul evenimentului festiv Gala Sănătăţii care va avea loc pe data de 3 Decembrie 2009

Premierea
Numele câştigătorilor vor fi anunţate exclusiv în cadrul evenimentului Gala Sănătăţii, din 3 decembrie 2009.

Confidenţialitatea datelor şi dreptul la imagine
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi pentru libera circulaţie a acestor date. Sănătatea Media Group SRL este operator autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, înregistrat sub nr. 10702 la Autorizaţia Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Alte prevederi
Regulamentul de desfăşurare a concursului poate fi consultat în mod gratuit de către orice utilizator al site-ului http://www.galasanatatii.ro, în pagina dedicată înscrierilor. Eventualele reclamaţii legate de concurs se vor putea face prin intermediul formularului de contact sau la adresa de e-mail: comunicare@sanatateamediagroup.ro, până la sfârşitul concursului. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizatori şi concurenţi, decurgând din executarea şi interpretarea prezentului Regulament, se vor rezolva într-o manieră amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti române competente. Notă: Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba datele competiţiei şi se obligă să anunţe orice modificare în regulament pe website-ul oficial al competiţiei www.galasanatatii.ro